White Dessert Plastic Plates – 17cm (Pk 50)

£9.95

White Dessert Plastic Plates
White Dessert Plastic Plates – 17cm (Pk 50)

£9.95

White Dessert Plates

  • Plastic
  • 17cm
  • Pack of 50

See Full Range of this party theme